Inga Kommentarer levererar kommunikation där varje del hänger ihop och gör sin del. Kommunikation som bygger på det bästa av dig och ditt erbjudande som matchas mot marknaders och målgruppers önskemål och behov.

Utan säkerhet i metodiken träffar kommunikationen sällan mål.

 

Allt arbete med kommunikation är utsatt för subjektiva åsikter som ska bemötas under arbetets gång och under själva kommunikationsinsatsen. Därför är det viktigt att ha en strategi och att veta vad man bygger kommunikationen på. En argumentation innebär t ex inte att ha rätt utan att veta vad du utgår från och vad du pratar om.

 

Jag arbetar med ett strukturerat och kreativt angreppssätt. Utifrån ett externt perspektiv med en metodik som levererar nytta här och nu och i det långsiktiga perspektiv. Briefen, uppdragsbeskrivningen, har sedan ca 30 år varit mitt huvudsakliga arbetsverktyg som jag med åren och mediers utveckling tagit vidare. Briefen är min högra hand, min vänstra fot och min vägledare.