Frågan är om inte myntet har två sidor.

Egenskaper & Nyttor

Att bygga kommunikation

Att utveckla kommunikation